WCPP012RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO DIARIA DAS UNIDADESDATA.: 20/09/20
PERIODO DE REFERENCIA: 9/2020HORA.: 06:55:08


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 ANGULO - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 992
 ATALAIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 974
 DR. CAMARGO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 888
 FLORAI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 1.141
  Antonio Rossi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 1.092
  Francisco Roberto Barragan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 980
  Nestor Motta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 1.098
  Oswaldo Priuli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 1.106
  Reginato Pericles Baggio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 1.147
 FLORESTA  - - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 969
  ANTONIO CARLOS MARCOLLI NI - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 431
  ANTONIO PEDRINI NI - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 427
  CARLOS PATRICIO DE MIRANDA NI - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 331
  FLAVIO HARUKI KOBATA NI - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 293
  FREDERICO PUERTAS XANDER NI - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 358
  LUIZ TANAMATI NI - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 495
  SUSSUMO TANABE NI - - - NI NI NI - - NI NI - - - - - - NI NI NI 0 421
 GUERRA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 498
 IVATUBA II - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - - NI NI 0 1.062
 MARINGA  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 737
  Antonio de Souza Gomes NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 461
  Cleuza Grava NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 658
  Gerson Rodrigueiro NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 744
  Laercio NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 605
 OLIVIO BARBIERI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0
  Osvaldo Tezolin NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 13
  Oswaldo Domingues Aquaroni NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 459
  Paulo Sergio Rufato NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 630
 OURIZONA  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 1.103
  Antoni Picoli Filho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 669
  Gilberto Favareto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 898
  Gines Sanches Cavalcanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 912
  Luiz Cruz Barandas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 768
 PAICANDU  - - - - - - - - - - - NI NI - - - NI NI NI NI 0 927
  Ademar/Mauricio - - - NI - - - - - - - NI NI - - NI NI NI NI NI 0 311
  Familia Bologuesi - - - - - - NI - - - - NI NI - - - NI NI NI NI 0 702
  Paulo Ferreira Bonfim - - - - - - - - - - - NI NI - - - NI NI NI NI 0 571
 SAO JORGE DO IVAI  - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 904
  Antonio Crepaldi - NI - - NI NI NI NI NI NI - - - - - - - - NI NI 0 876
  Antonio Crubelati - NI - - NI NI NI NI NI NI - - - - - - - - NI NI 0 890
  Domingos Angelo Ferrari NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI - - - - - - - - NI NI 0 819
  Eugenio Ossak - NI - - NI NI NI NI NI NI - - - - - - - - NI NI 0 874
  Sebastiao F Deganuti - NI - - NI NI NI NI NI NI - - - - - - - - NI NI 0 831
 USINA PRES.MADEIRA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 833
 MEDIA DO GRUPO 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 848
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 CIANORTE - - - - NI NI - - - - - - - - - - - - NI NI 0 874
 JAPURA  - - - NI NI NI - - - NI NI NI - - - - - NI NI NI 0 731
  ARLINDO DONIZETE PICCIOLI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 85
  Durval Craveiro NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 50
  Laerte Jose Molena NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0
  Luiz Carlos Frigo NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 86
  Nelson Simoes NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 92
  Valner Casagrande NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 12
 JUSSARA  - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 812
  Antonio Trevizzan - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 792
  Leonel - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 1.052
  Mauro Guarnieri - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 681
  Shoji Kimura - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 925
 TAPIRA  - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 558
  Celso Aparecido Dario - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 478
  Delicio Beiral Menezes - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 435
  Mauro Palaro - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 394
  Roberto de Castro Cunha - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 318
 TERRA BOA  - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 908
  Antonio Carvalho de Oliveira NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 919
 MEDIA DO GRUPO 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 777
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 LOANDA - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI 0 1.155
 NOVA ESPERANCA  - - - - - - - - - - - NI - - - - - - - NI 0 875
  Ailton Alanis - - - - - - - - - - - NI - - - - - - - NI 0 292
  Celso Carlos Santos - - - - - - - - - - - NI - - - - - - - NI 0 292
  Egidio Cavanaghe - - - - - - - - - - - NI - - - - - - - NI 0 292
  Marcos Martinez - - - - - - - - - - - NI - - - - - - - NI 0 292
 NOVA LONDRINA - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 906
 PARAISO DO NORTE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 803
  Joao Antonio Piga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 765
  Jose Maria Dumont Tadin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 726
  Jose Roberto Brumatti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 706
  Noberto Tormena - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 677
  RUBENS ANTONIO PACHECO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 794
 PARANACITY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 939
 PARANAVAI - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 777
 QUERENCIA DO NORTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 972
 SANTA ISABEL DO IVAI  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI - - - NI NI NI 0 1.130
  ESTANCIA JULIA - SANTA ISABEL DO IV NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1.007
  RAMAL 28 - SANTA ISABEL DO IVAI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 1.081
 TERRA RICA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI - - 1 - - NI NI 1 943
 MEDIA DO GRUPO 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 944
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 ALTONIA - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 7 898
 CRUZEIRO DO OESTE  - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - - NI NI 0 832
  David Mandotti - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - - NI NI 0 617
  Luiz Claudio Marcon - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - - NI NI 0 617
  Paulo Vicente de Almeida - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - - NI NI 0 617
  Victor Hugo Bortolon - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - NI NI NI 0 612
 DOURADINA - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 971
 ICARAIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 924
 IPORA  - - 1 - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI 1 665
  Alecio Andreato - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI 0 236
  Guido Salvador - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI 0 294
  Jose Pelegrini Pangone - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI 0 75
 TUNEIRAS DO OESTE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 943
  Aleardo M Neto - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 830
  Farinheira Agrocales - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 910
  Jose Carlos dos Santos - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 887
  Otavio Danti - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 983
 UMUARAMA  - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 863
  Antonio Cesar Pacheco - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 783
  Gerson Bortoli - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 960
  Joao Alberto Forlan - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 727
 MEDIA DO GRUPO 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 871
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 APUCARANA - - - NI NI NI - - - - - NI - - - - - - NI NI 0 1.072
 ARAPONGAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 733
 ARAPONGAS - RECEBIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 802
 CAMBE  - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 792
  Geraldo Gomes NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 537
  Ildo Yukio Marubayashi NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 829
  Pablo Jesse Mologni NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 720
  Valdeci Monteiro NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 712
  Valentim Marques de Jesus NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 786
 IBIPORA - RECEBIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 748
 LONDRINA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 499
 PITANGUEIRAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 836
 ROLANDIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 794
 ROLANDIA (SAO MARTINHO) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 752
 SABAUDIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 879
 SERRINHA - - - - - - - - - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI 0 740
 TAMARANA - - - - - NI - - - - - - - - - - - - - NI 0 809
 WARTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 809
 MEDIA DO GRUPO 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 790
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 ALVORADA DO SUL - - - - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 1.008
 BELA VISTA DO PARAISO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 905
 CENTENARIO DO SUL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 776
 FLORESTOPOLIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 935
 JAGUAPITA - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI 0 956
 LUPIONOPOLIS - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - - - NI 0 849
 PORECATU - - - - NI NI - - - - - NI - - - - - - - NI 0 838
 PRADO FERREIRA NI NI NI - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI 0 781
 PRIMEIRO DE MAIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 779
 RANCHO ALEGRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 973
 SERTANEJA - - - - - - - - - - - - - - - NI NI NI NI NI 0 854
 SERTANOPOLIS - - - - - - - - - - - NI - - - - - - - NI 0 859
 MEDIA DO GRUPO 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 876
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 ASSAI - - - - - - - - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 745
 CARLOPOLIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 748
 NOVA FATIMA - - NI - - NI NI NI - - - - - - - - - - - NI 0 579
 PANEMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 692
 SANTA CECILIA DO PAVAO - - - - - NI - - - - - - NI NI - - NI NI NI NI 0 773
 SANTA MARIANA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 645
 SAO JERONIMO DA SERRA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 878
 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 750
 MEDIA DO GRUPO 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 726
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 BURI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 320
 CRUZALIA - SP - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 889
 IEPE - SP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 907
 ITABERA - - - - NI NI - - - - - - - - - - - - - NI 0 611
 ITAPEVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 309
 PALMITAL - SP - - - - - - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 838
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP - - - - NI NI - - - - - - NI NI NI NI NI NI NI NI 0 929
 MEDIA DO GRUPO 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 686
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MES ANO
 IVINHEMA - MS NI - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 0 841
 NAVIRAI - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 5 1.183
 NOVA ANDRADINA - MS NI NI NI - - - - - - - - - - - - - - - NI NI 0 873
 MEDIA DO GRUPO 9 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 966
MEDIA DA COCAMAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 829