WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 22/04/19
ANO DE REFERENCIA: 2019HORA.: 00:15:17


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 147 108 93 NI 348
  ATALAIA 165 171 161 NI 497
  DR. CAMARGO 104 170 189 NI 463
  FLORAI  148 127 179 NI 454
      Antonio Rossi 148 128 179 NI 455
      Francisco Roberto Barragan 126 105 187 NI 418
      Nestor Motta 151 127 180 NI 458
      Oswaldo Priuli 103 130 143 NI 376
      Reginato Pericles Baggio 137 156 190 NI 483
  FLORESTA  104 178 179 NI 461
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 20 80 161 NI 261
      ANTONIO PEDRINI 5 83 50 NI 138
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 74 72 60 NI 206
      FLAVIO HARUKI KOBATA 10 114 36 NI 160
      FREDERICO PUERTAS XANDER 0 108 57 NI 165
      LUIZ TANAMATI 69 194 110 NI 373
      SUSSUMO TANABE 17 118 37 NI 172
  GUERRA 60 130 88 NI 278
  IVATUBA II 126 147 134 NI 407
  JUSSARA  208 177 164 NI 549
      Antonio Trevizzan 175 151 131 NI 457
      Leonel 148 202 226 NI 576
      Mauro Guarnieri 141 172 232 NI 545
      Shoji Kimura 189 154 231 NI 574
  OURIZONA  156 185 184 NI 525
      Antoni Picoli Filho 180 144 107 NI 431
      Gilberto Favareto 133 170 167 NI 470
      Gines Sanches Cavalcanti 138 179 205 NI 522
      Luiz Cruz Barandas 227 129 157 NI 513
  PAICANDU  108 185 130 NI 423
      Ademar/Mauricio 125 80 130 NI 335
      Familia Bologuesi 106 155 130 NI 391
      Paulo Ferreira Bonfim 63 170 130 NI 363
  SANTA ISABEL DO IVAI (434) 138 131 129 NI 398
  SAO JORGE DO IVAI  265 186 197 NI 648
      Antonio Crepaldi 115 172 105 NI 392
      Antonio Crubelati 163 149 192 NI 504
      Domingos Angelo Ferrari 178 155 145 NI 478
      Eugenio Ossak 196 156 154 NI 506
      Sebastiao F Deganuti 162 152 135 NI 449
  UNIDADE MARINGA  95 256 161 NI 512
      Antonio de Souza Gomes 134 33 67 NI 234
      Cleuza Grava 102 85 120 NI 307
      Gerson Rodrigueiro 47 123 157 NI 327
      Laercio 132 135 131 NI 398
      Osvaldo Tezolin 31 156 229 NI 416
      Oswaldo Domingues Aquaroni 0 105 53 NI 158
      Paulo Sergio Rufato 27 18 0 NI 45
  USINA PRES.MADEIRA 166 106 147 NI 419
  MEDIA DO GRUPO 1 142 161 153 0 456
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 73 175 136 NI 384
  JAPURA  122 220 193 NI 535
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 60 193 NI NI 253
      Durval Craveiro 37 136 NI NI 173
      Luiz Carlos Frigo 34 152 NI NI 186
      Nelson Simoes 62 137 NI NI 199
      Valner Casagrande 40 50 NI NI 90
  TAPIRA  123 94 74 NI 291
      Celso Aparecido Dario 145 85 66 NI 296
      Delicio Beiral Menezes 130 105 74 NI 309
      Mauro Palaro 110 91 81 NI 282
      Roberto de Castro Cunha 119 92 108 NI 319
  TERRA BOA  165 108 134 NI 407
      Antonio Carvalho de Oliveira 97 143 180 NI 420
  TUNEIRAS DO OESTE  281 165 271 NI 717
      Aleardo M Neto 281 165 271 NI 717
      Farinheira Agrocales 281 165 271 NI 717
      Jose Carlos dos Santos 281 165 271 NI 717
      Otavio Danti 281 165 271 NI 717
  MEDIA DO GRUPO 2 153 152 162 0 467
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  LOANDA (434) 123 0 NI NI 123
  NOVA ESPERANCA  114 121 148 NI 383
      Ailton Alanis 0 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 0 NI 0
  NOVA LONDRINA (434) 194 147 123 NI 464
  PARAISO DO NORTE  71 126 122 NI 319
      Joao Antonio Piga 165 101 104 NI 370
      Jose Maria Dumont Tadin 58 145 161 NI 364
      Jose Roberto Brumatti 53 110 73 NI 236
      Noberto Tormena 47 171 68 NI 286
      RUBENS ANTONIO PACHECO 35 124 96 NI 255
  PARANACITY  120 168 110 NI 398
      Claucir Antonio Thomiazi 73 75 101 NI 249
      Jairo Augusto Parron 60 90 112 NI 262
      Jose Carlos Thomaz 0 0 0 NI 0
      Takas Inoue 47 88 110 NI 245
  PARANAVAI 138 178 179 NI 495
  TERRA RICA (434) NI 105 114 NI 219
  MEDIA DO GRUPO 3 127 121 133 0 343
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA 116 133 149 NI 398
  CRUZEIRO DO OESTE 127 166 135 NI 428
  DOURADINA 116 134 130 NI 380
  ICARAIMA 130 123 103 NI 356
  IPORA  70 145 145 NI 360
      Alecio Andreato 28 145 99 NI 272
      Guido Salvador 65 48 127 NI 240
      Jose Pelegrini Pangone 28 50 75 NI 153
  QUERENCIA DO NORTE 109 170 81 NI 360
  UMUARAMA  102 182 167 NI 451
      Antonio Cesar Pacheco 115 120 145 NI 380
      Gerson Bortoli 85 155 166 NI 406
      Joao Alberto Forlan 100 138 162 NI 400
  MEDIA DO GRUPO 4 110 150 130 0 390
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 196 233 249 NI 678
  ARAPONGAS 85 265 206 NI 556
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 95 247 216 NI 558
  CAMBE  125 154 131 NI 410
      Geraldo Gomes 92 100 115 NI 307
      Ildo Yukio Marubayashi 139 189 160 NI 488
      Pablo Jesse Mologni 135 117 173 NI 425
      Valdeci Monteiro 68 180 145 NI 393
      Valentim Marques de Jesus 132 120 142 NI 394
  CENTENARIO DO SUL 120 137 67 NI 324
  JAGUAPITA 102 140 203 NI 445
  LUPIONOPOLIS 67 135 68 NI 270
  MIRASELVA 106 251 198 NI 555
  PITANGUEIRAS 188 75 192 NI 455
  PRADO FERREIRA 88 117 129 NI 334
  ROLANDIA 176 61 140 NI 377
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 197 69 140 NI 406
  SABAUDIA 140 122 184 NI 446
  MEDIA DO GRUPO 5 130 154 163 0 447
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  BELA VISTA DO PARAISO 180 114 222 NI 516
  FLORESTOPOLIS 141 252 101 NI 494
  IBIPORA - RECEBIMENTO 135 277 142 NI 554
  PORECATU 167 180 43 NI 390
  PRIMEIRO DE MAIO 109 128 10 NI 247
  RANCHO ALEGRE 126 211 192 NI 529
  SANTA MARIANA 248 198 129 NI 575
  SERTANEJA 230 198 145 NI 573
  SERTANOPOLIS 12 125 223 NI 360
  WARTA - LONDRINA 50 137 135 NI 322
  MEDIA DO GRUPO 6 140 182 134 0 456
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 91 198 186 NI 475
  CARLOPOLIS 84 109 102 NI 295
  LONDRINA 191 269 190 NI 650
  NOVA FATIMA 26 177 152 NI 355
  SANTA CECILIA DO PAVAO 76 265 112 NI 453
  SAO JERONIMO DA SERRA 102 261 173 NI 536
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 74 96 43 NI 213
  SERRINHA - LONDRINA 88 185 121 NI 394
  TAMARANA 232 298 165 NI 695
  MEDIA DO GRUPO 7 107 206 138 0 452
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 159 128 116 NI 403
  IEPE - SP 133 174 182 NI 489
  PALMITAL - SP 170 263 140 NI 573
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 90 102 52 NI 244
  MEDIA DO GRUPO 8 138 167 123 0 427
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ANDRADINA - MS 157 177 190 NI 524
  MEDIA DO GRUPO 9 157 177 190 0 524
MEDIA DA COCAMAR 131 164 145 0 436

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.