WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 18/07/18
ANO DE REFERENCIA: 2018HORA.: 20:30:52


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 298 127 169 15 38 47 NI 694
  ATALAIA 393 188 90 20 33 36 NI 760
  DR. CAMARGO 381 175 244 0 32 59 NI 891
  FLORAI  266 87 149 27 54 73 NI 656
      Antonio Rossi 273 81 155 27 54 71 NI 661
      Francisco Roberto Barragan 278 95 145 28 54 88 NI 688
      Nestor Motta 276 84 145 30 54 74 NI 663
      Oswaldo Priuli 243 88 157 30 54 75 NI 647
      Reginato Pericles Baggio 327 91 159 30 58 86 NI 751
  FLORESTA  306 140 378 8 37 59 NI 928
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 238 126 132 0 48 54 NI 598
      ANTONIO PEDRINI 263 100 235 0 43 57 NI 698
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 245 125 165 0 46 52 NI 633
      FLAVIO HARUKI KOBATA 160 35 171 0 38 56 NI 460
      FREDERICO PUERTAS XANDER 292 70 266 0 48 63 NI 739
      LUIZ TANAMATI 204 35 309 0 35 55 NI 638
      SUSSUMO TANABE 136 10 243 0 38 60 NI 487
  GUERRA 272 8 201 0 38 70 NI 589
  IVATUBA II 285 80 234 27 35 51 NI 712
  JUSSARA  417 163 239 36 38 88 NI 981
      Antonio Trevizzan 477 120 324 42 52 103 NI 1.118
      Leonel 372 131 225 10 44 77 NI 859
      Mauro Guarnieri 387 145 257 52 49 88 NI 978
      Shoji Kimura 418 156 270 38 36 93 NI 1.011
  OURIZONA  303 153 187 9 48 114 NI 814
      Antoni Picoli Filho 277 142 203 30 50 78 NI 780
      Gilberto Favareto 206 180 203 9 50 99 NI 747
      Gines Sanches Cavalcanti 277 169 163 50 51 76 NI 786
      Luiz Cruz Barandas 247 129 184 14 46 83 NI 703
  PAICANDU  369 124 225 63 50 83 NI 914
      Ademar/Mauricio 432 127 125 55 52 81 NI 872
      Familia Bologuesi 422 98 209 60 42 81 NI 912
      Paulo Ferreira Bonfim 377 35 214 60 45 84 NI 815
  SAO JORGE DO IVAI  464 146 203 46 16 91 NI 966
      Antonio Crepaldi 306 60 155 40 18 75 NI 654
      Antonio Crubelati 322 101 215 30 20 85 NI 773
      Domingos Angelo Ferrari 305 160 175 80 15 68 NI 803
      Eugenio Ossak 252 135 195 60 20 58 NI 720
      Sebastiao F Deganuti 262 108 175 60 15 55 NI 675
  UNIDADE MARINGA  256 73 170 75 52 44 NI 670
      Antonio de Souza Gomes 239 42 99 0 0 60 NI 440
      Cleuza Grava 291 143 191 10 5 71 NI 711
      Gerson Rodrigueiro 394 63 199 38 64 65 NI 823
      Laercio 327 90 117 40 44 50 NI 668
      Osvaldo Tezolin 363 31 111 0 30 25 NI 560
      Oswaldo Domingues Aquaroni 270 67 81 51 25 50 NI 544
      Paulo Sergio Rufato 290 73 111 45 5 45 NI 569
  USINA PRES.MADEIRA 307 150 220 22 35 64 NI 798
  MEDIA DO GRUPO 1 332 124 208 27 39 68 0 798
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 253 202 301 30 33 NI NI 819
  JAPURA  562 180 190 70 50 82 NI 1.134
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 313 140 NI 33 52 NI NI 538
      Durval Craveiro 277 117 NI 50 54 NI NI 498
      Luiz Carlos Frigo 265 143 46 50 72 NI NI 576
      Nelson Simoes 287 87 30 33 42 NI NI 479
      Valner Casagrande 245 0 10 NI 47 NI NI 302
  TAPIRA  271 257 114 92 30 30 NI 794
      Celso Aparecido Dario 235 228 91 72 42 28 NI 696
      Delicio Beiral Menezes 260 265 112 90 30 25 NI 782
      Mauro Palaro 261 211 104 39 30 25 NI 670
      Roberto de Castro Cunha 254 248 85 86 28 30 NI 731
  TERRA BOA  325 187 265 21 36 69 NI 903
      Antonio Carvalho de Oliveira 365 221 253 33 35 69 NI 976
  TUNEIRAS DO OESTE  279 110 153 61 47 54 NI 704
      Aleardo M Neto 280 112 188 61 35 NI NI 676
      Farinheira Agrocales 278 112 170 61 35 NI NI 656
      Jose Carlos dos Santos 279 112 175 61 35 NI NI 662
      Otavio Danti 277 112 154 60 35 NI NI 638
  MEDIA DO GRUPO 2 338 187 205 55 39 59 0 871
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ESPERANCA  342 148 95 4 38 54 NI 681
      Ailton Alanis 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 0 0 0 15 NI 15
  PARAISO DO NORTE  338 123 142 14 51 127 NI 795
      Joao Antonio Piga 299 112 128 18 57 82 NI 696
      Jose Maria Dumont Tadin 324 98 96 12 41 133 NI 704
      Jose Roberto Brumatti 332 71 121 20 45 129 NI 718
      Noberto Tormena 363 67 172 15 68 125 NI 810
      RUBENS ANTONIO PACHECO 360 68 167 12 22 119 NI 748
  PARANACITY  238 186 180 36 NI NI NI 640
      Claucir Antonio Thomiazi 223 186 110 36 NI NI NI 555
      Jairo Augusto Parron 204 186 95 36 NI NI NI 521
      Jose Carlos Thomaz 223 186 110 36 NI NI NI 555
      Takas Inoue 223 186 110 36 NI NI NI 555
  PARANAVAI 365 145 115 22 62 59 NI 768
  MEDIA DO GRUPO 3 321 151 133 19 50 80 0 721
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA  316 164 263 75 85 49 NI 952
      Ademir Aparecido Gil 199 167 237 70 82 53 NI 808
      Antonio Fachina 273 130 254 80 91 53 NI 881
      Jose Florentino Notario 256 140 153 70 86 50 NI 755
      Vera Lucia Rodrigues Marques 279 172 260 70 62 54 NI 897
  CRUZEIRO DO OESTE 228 257 204 65 55 30 NI 839
  DOURADINA 352 203 199 84 76 NI NI 914
  ICARAIMA 292 243 172 60 71 55 NI 893
  IPORA  209 234 309 60 69 67 NI 948
      Alecio Andreato 203 249 367 73 87 60 NI 1.039
      Guido Salvador 163 103 181 104 103 23 NI 677
      Jose Pelegrini Pangone 214 184 154 12 66 60 NI 690
  QUERENCIA DO NORTE 262 215 285 38 65 30 NI 895
  UMUARAMA  314 160 236 75 65 57 NI 907
      Antonio Cesar Pacheco 310 135 188 60 65 37 NI 795
      Gerson Bortoli 313 132 248 65 40 37 NI 835
      Joao Alberto Forlan 310 133 197 60 65 37 NI 802
  MEDIA DO GRUPO 4 282 211 238 65 69 48 0 907
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 353 129 299 13 21 55 NI 870
  ARAPONGAS 321 170 323 16 37 60 NI 927
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 173 173 343 14 44 58 NI 805
  CAMBE  416 86 165 30 35 33 NI 765
      Geraldo Gomes 348 110 135 15 15 NI NI 623
      Ildo Yukio Marubayashi 440 111 160 25 30 NI NI 766
      Pablo Jesse Mologni 404 75 200 25 20 54 NI 778
      Valdeci Monteiro 413 87 147 15 25 NI NI 687
      Valentim Marques de Jesus 410 105 238 20 30 NI NI 803
  JAGUAPITA 515 62 165 80 25 6 NI 853
  LUPIONOPOLIS 333 134 225 22 51 18 NI 783
  PITANGUEIRAS 246 146 140 12 24 50 NI 618
  ROLANDIA 341 166 245 11 34 56 NI 853
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 337 107 317 33 30 33 NI 857
  SABAUDIA 259 146 354 20 29 51 NI 859
  MEDIA DO GRUPO 5 329 132 258 25 33 42 0 819
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 268 120 104 5 54 16 NI 567
  BELA VISTA DO PARAISO 354 111 227 4 33 39 NI 768
  IBIPORA - RECEBIMENTO 385 124 93 11 32 37 NI 682
  PRIMEIRO DE MAIO 246 79 188 20 22 20 NI 575
  RANCHO ALEGRE 279 151 275 24 37 34 NI 800
  SANTA MARIANA 174 85 166 40 25 34 NI 524
  SERTANEJA 341 147 278 60 29 34 NI 889
  SERTANOPOLIS 341 110 177 3 29 24 NI 684
  WARTA - LONDRINA 361 118 137 21 24 26 NI 687
  MEDIA DO GRUPO 6 305 116 183 21 32 29 0 686
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 146 197 102 15 0 0 NI 460
  CARLOPOLIS 210 83 112 25 20 19 NI 469
  CONGONHINHAS 267 175 165 9 7 3 NI 626
  LONDRINA 431 153 211 30 31 30 NI 886
  SANTA CECILIA DO PAVAO 389 185 134 35 67 52 NI 862
  SAO JERONIMO DA SERRA 207 124 200 22 52 41 NI 646
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 144 207 131 15 30 36 NI 563
  SERRINHA - LONDRINA 391 154 194 8 35 57 NI 839
  TAMARANA 281 150 216 13 37 66 NI 763
  MEDIA DO GRUPO 7 274 159 163 19 31 34 0 679
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 221 134 235 57 45 28 NI 720
  IEPE - SP 347 130 209 2 71 18 NI 777
  PALMITAL - SP 336 73 157 62 35 22 NI 685
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 280 39 62 3 23 10 NI 417
  MEDIA DO GRUPO 8 296 94 166 31 44 20 0 650
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ANDRADINA - MS 288 170 190 56 33 36 NI 773
  MEDIA DO GRUPO 9 288 170 190 56 33 36 0 773
MEDIA DA COCAMAR 310 145 201 31 40 47 0 771

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.