WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 25/05/20
ANO DE REFERENCIA: 2020HORA.: 03:11:25


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 196 262 80 37 NI 575
  ATALAIA 255 188 104 34 NI 581
  DR. CAMARGO 136 180 153 50 NI 519
  FLORAI  218 198 112 54 NI 582
      Antonio Rossi 170 199 112 54 NI 535
      Francisco Roberto Barragan 186 142 120 50 NI 498
      Nestor Motta 176 196 114 55 NI 541
      Oswaldo Priuli 175 195 121 56 NI 547
      Reginato Pericles Baggio 238 193 150 72 NI 653
  FLORESTA  105 231 96 88 NI 520
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 52 122 20 30 NI 224
      ANTONIO PEDRINI 15 0 70 30 NI 115
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 12 55 40 30 NI 137
      FLAVIO HARUKI KOBATA 5 35 35 25 NI 100
      FREDERICO PUERTAS XANDER 40 60 30 30 NI 160
      LUIZ TANAMATI 39 51 75 30 NI 195
      SUSSUMO TANABE 5 35 65 30 NI 135
  GUERRA 82 135 32 40 NI 289
  IVATUBA II 212 204 200 60 NI 676
  OURIZONA  137 202 188 65 NI 592
      Antoni Picoli Filho 83 101 113 56 NI 353
      Gilberto Favareto 143 182 138 42 NI 505
      Gines Sanches Cavalcanti 105 195 159 42 NI 501
      Luiz Cruz Barandas 112 139 84 40 NI 375
  PAICANDU  135 220 130 35 NI 520
      Ademar/Mauricio 10 45 100 15 NI 170
      Familia Bologuesi 35 203 135 35 NI 408
      Paulo Ferreira Bonfim 40 135 120 35 NI 330
  SAO JORGE DO IVAI  134 175 144 55 NI 508
      Antonio Crepaldi 92 193 114 55 NI 454
      Antonio Crubelati 87 234 109 46 NI 476
      Domingos Angelo Ferrari 146 104 106 52 NI 408
      Eugenio Ossak 164 141 104 46 NI 455
      Sebastiao F Deganuti 142 101 81 56 NI 380
  UNIDADE MARINGA  83 157 40 37 NI 317
      Antonio de Souza Gomes 56 118 36 0 NI 210
      Cleuza Grava 230 65 70 40 NI 405
      Gerson Rodrigueiro 35 172 63 35 NI 305
      Laercio 84 151 57 40 NI 332
      Osvaldo Tezolin 0 0 3 0 NI 3
      Oswaldo Domingues Aquaroni 127 90 31 45 NI 293
      Paulo Sergio Rufato 43 155 81 48 NI 327
  USINA PRES.MADEIRA 129 186 111 43 NI 469
  MEDIA DO GRUPO 1 152 195 116 50 0 512
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 232 104 61 60 NI 457
  JAPURA  118 155 40 62 NI 375
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI NI NI NI NI NI NI
      Luiz Carlos Frigo NI NI NI NI NI NI
      Nelson Simoes NI NI NI NI NI NI
      Valner Casagrande NI NI NI NI NI NI
  JUSSARA  157 105 76 51 NI 389
      Antonio Trevizzan 105 87 96 45 NI 333
      Leonel 173 184 139 57 NI 553
      Mauro Guarnieri 102 81 69 29 NI 281
      Shoji Kimura 122 102 129 62 NI 415
  TAPIRA  76 35 37 59 NI 207
      Celso Aparecido Dario 66 60 40 60 NI 226
      Delicio Beiral Menezes 70 35 35 60 NI 200
      Mauro Palaro 50 35 43 65 NI 193
      Roberto de Castro Cunha 33 40 42 65 NI 180
  TERRA BOA  170 100 114 51 NI 435
      Antonio Carvalho de Oliveira 176 77 99 66 NI 418
  MEDIA DO GRUPO 2 151 100 66 57 0 373
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  LOANDA 176 303 30 68 NI 577
  NOVA ESPERANCA  153 136 88 41 NI 418
      Ailton Alanis 0 0 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 0 0 NI 0
  NOVA LONDRINA 279 221 13 63 NI 576
  PARAISO DO NORTE  134 95 42 47 NI 318
      Joao Antonio Piga 178 109 29 50 NI 366
      Jose Maria Dumont Tadin 121 107 25 50 NI 303
      Jose Roberto Brumatti 109 43 28 42 NI 222
      Noberto Tormena 62 30 43 50 NI 185
      RUBENS ANTONIO PACHECO 126 112 15 49 NI 302
  PARANACITY 306 130 50 50 NI 536
  PARANAVAI 172 71 80 47 NI 370
  QUERENCIA DO NORTE 331 72 80 63 NI 546
  SANTA ISABEL DO IVAI  235 261 90 58 NI 644
      ESTANCIA JULIA - SANTA ISABEL DO IV 234 213 95 56 NI 598
      RAMAL 28 - SANTA ISABEL DO IVAI 220 261 121 70 NI 672
  TERRA RICA 120 262 92 50 NI 524
  MEDIA DO GRUPO 3 212 172 63 54 0 501
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA 149 228 31 52 NI 460
  CRUZEIRO DO OESTE  160 93 30 86 NI 369
      David Mandotti 160 93 30 86 NI 369
      Luiz Claudio Marcon 160 93 30 86 NI 369
      Paulo Vicente de Almeida 160 93 30 86 NI 369
      Victor Hugo Bortolon 160 93 30 86 NI 369
  DOURADINA 154 107 65 89 NI 415
  ICARAIMA 236 132 24 80 NI 472
  IPORA  171 60 32 56 NI 319
      Alecio Andreato 50 62 0 NI NI 112
      Guido Salvador 107 143 0 NI NI 250
      Jose Pelegrini Pangone 0 75 0 0 NI 75
  TUNEIRAS DO OESTE  149 234 70 46 NI 499
      Aleardo M Neto 149 234 70 46 NI 499
      Farinheira Agrocales 149 234 70 46 NI 499
      Jose Carlos dos Santos 149 234 70 46 NI 499
      Otavio Danti 149 234 70 46 NI 499
  UMUARAMA  148 120 25 63 NI 356
      Antonio Cesar Pacheco 108 100 13 65 NI 286
      Gerson Bortoli 95 157 82 68 NI 402
      Joao Alberto Forlan 100 60 5 60 NI 225
  MEDIA DO GRUPO 4 167 139 40 67 0 413
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 188 163 240 59 NI 650
  ARAPONGAS 100 143 90 42 NI 375
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 6 215 139 40 NI 400
  CAMBE  199 179 76 26 NI 480
      Geraldo Gomes 130 105 50 15 NI 300
      Ildo Yukio Marubayashi 158 176 60 28 NI 422
      Pablo Jesse Mologni 150 183 57 20 NI 410
      Valdeci Monteiro 143 125 68 25 NI 361
      Valentim Marques de Jesus 147 180 72 25 NI 424
  IBIPORA - RECEBIMENTO 136 94 65 35 NI 330
  LONDRINA 105 119 50 18 NI 292
  PITANGUEIRAS 207 173 93 25 NI 498
  ROLANDIA 103 174 66 43 NI 386
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 80 159 81 28 NI 348
  SABAUDIA 118 210 164 40 NI 532
  SERRINHA 181 38 80 40 NI 339
  TAMARANA 94 113 107 67 NI 381
  WARTA 124 196 69 23 NI 412
  MEDIA DO GRUPO 5 126 152 102 37 0 417
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 304 235 77 33 NI 649
  BELA VISTA DO PARAISO 121 190 91 35 NI 437
  CENTENARIO DO SUL 84 222 51 33 NI 390
  FLORESTOPOLIS 132 203 127 31 NI 493
  JAGUAPITA 219 205 75 40 NI 539
  LUPIONOPOLIS 143 175 25 28 NI 371
  PORECATU 204 170 68 29 NI 471
  PRADO FERREIRA 60 187 97 48 NI 392
  PRIMEIRO DE MAIO 179 177 100 27 NI 483
  RANCHO ALEGRE 245 233 77 42 NI 597
  SERTANEJA 166 259 73 45 NI 543
  SERTANOPOLIS 148 212 73 43 NI 476
  MEDIA DO GRUPO 6 167 206 78 36 0 487
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 160 116 46 35 NI 357
  CARLOPOLIS 91 236 35 38 NI 400
  NOVA FATIMA 37 75 67 20 NI 199
  PANEMA 101 297 35 58 NI 491
  SANTA CECILIA DO PAVAO 120 172 2 40 NI 334
  SANTA MARIANA 97 188 29 35 NI 349
  SAO JERONIMO DA SERRA 171 111 54 39 NI 375
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 137 114 60 46 NI 357
  MEDIA DO GRUPO 7 114 164 41 39 0 358
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  BURI NI NI NI 40 NI 40
  CRUZALIA - SP 115 243 43 30 NI 431
  IEPE - SP 159 188 147 35 NI 529
  ITABERA NI 85 57 38 NI 180
  ITAPEVA NI NI NI 7 NI 7
  PALMITAL - SP 175 295 57 40 NI 567
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 286 165 40 60 NI 551
  MEDIA DO GRUPO 8 184 195 69 36 0 329
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  IVINHEMA - MS NI 224 36 0 NI 260
  NAVIRAI 361 100 10 128 NI 599
  NOVA ANDRADINA - MS 232 163 15 67 NI 477
  MEDIA DO GRUPO 9 297 162 20 65 0 445
MEDIA DA COCAMAR 160 170 75 46 0 437

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.