WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 23/03/18
ANO DE REFERENCIA: 2018HORA.: 17:08:01


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 298 127 NI 425
  ATALAIA 393 188 NI 581
  DR. CAMARGO 381 175 NI 556
  FLORAI  266 87 NI 353
      Antonio Rossi 273 81 NI 354
      Francisco Roberto Barragan 278 95 NI 373
      Nestor Motta 276 84 NI 360
      Oswaldo Priuli 243 88 NI 331
      Reginato Pericles Baggio 327 91 NI 418
  FLORESTA  306 140 NI 446
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 238 126 NI 364
      ANTONIO PEDRINI 263 100 NI 363
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 245 125 NI 370
      FLAVIO HARUKI KOBATA 160 35 NI 195
      FREDERICO PUERTAS XANDER 292 70 NI 362
      LUIZ TANAMATI 204 35 NI 239
      SUSSUMO TANABE 136 10 NI 146
  GUERRA 272 8 NI 280
  IVATUBA II 285 80 NI 365
  JUSSARA  417 163 NI 580
      Antonio Trevizzan 477 120 NI 597
      Leonel 372 131 NI 503
      Mauro Guarnieri 387 145 NI 532
      Shoji Kimura 418 156 NI 574
  OURIZONA  303 153 NI 456
      Antoni Picoli Filho 277 142 NI 419
      Gilberto Favareto 206 180 NI 386
      Gines Sanches Cavalcanti 277 169 NI 446
      Luiz Cruz Barandas 247 129 NI 376
  PAICANDU  369 124 NI 493
      Ademar/Mauricio 432 127 NI 559
      Familia Bologuesi 422 98 NI 520
      Paulo Ferreira Bonfim 377 35 NI 412
  SAO JORGE DO IVAI  464 146 NI 610
      Antonio Crepaldi 306 60 NI 366
      Antonio Crubelati 322 101 NI 423
      Domingos Angelo Ferrari 305 160 NI 465
      Eugenio Ossak 252 135 NI 387
      Sebastiao F Deganuti 262 108 NI 370
  UNIDADE MARINGA  256 73 NI 329
      ALTAIR BORNIA DE SOUZA 394 63 NI 457
      Jose Carlos Cazatti 239 42 NI 281
      JOSE GRAVA E CLEUZA GRAVA 333 48 NI 381
      Juvenal Machado 290 73 NI 363
      NIVALDO RAMIM E ANDERSON RAMIM 352 58 NI 410
      OLIVIO BARBIERI 327 90 NI 417
      Osmar Ramires 445 70 NI 515
      Osvaldo Domingos Aquaroni 436 182 NI 618
      PAULO RUFATO 291 143 NI 434
      PEDRO JORGE FRANCA 270 67 NI 337
      Roberto Cesar da Oliveira 363 31 NI 394
  USINA PRES.MADEIRA 307 150 NI 457
  MEDIA DO GRUPO 1 332 124 0 456
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 253 202 NI 455
  JAPURA  562 180 NI 742
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 313 NI NI 313
      Durval Craveiro 277 NI NI 277
      Luiz Carlos Frigo 265 143 NI 408
      Nelson Simoes 287 NI NI 287
      Valner Casagrande 245 0 NI 245
  TAPIRA  271 257 NI 528
      Celso Aparecido Dario 235 228 NI 463
      Delicio Beiral Menezes 260 265 NI 525
      Mauro Palaro 261 211 NI 472
      Roberto de Castro Cunha 254 248 NI 502
  TERRA BOA  325 187 NI 512
      Antonio Carvalho de Oliveira 365 221 NI 586
  TUNEIRAS DO OESTE  279 110 NI 389
      Aleardo M Neto 280 112 NI 392
      Farinheira Agrocales 278 112 NI 390
      Jose Carlos dos Santos 279 112 NI 391
      Otavio Danti 277 112 NI 389
  MEDIA DO GRUPO 2 338 187 0 525
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ESPERANCA  342 148 NI 490
      Ailton Alanis 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 NI 0
  PARAISO DO NORTE  338 123 NI 461
      Joao Antonio Piga 299 112 NI 411
      Jose Maria Dumont Tadin 324 98 NI 422
      Jose Roberto Brumatti 332 71 NI 403
      Noberto Tormena 363 67 NI 430
      RUBENS ANTONIO PACHECO 360 68 NI 428
  PARANACITY  238 186 NI 424
      Claucir Antonio Thomiazi 223 186 NI 409
      Jairo Augusto Parron 204 186 NI 390
      Jose Carlos Thomaz 223 186 NI 409
      Takas Inoue 223 186 NI 409
  PARANAVAI 365 145 NI 510
  MEDIA DO GRUPO 3 321 151 0 471
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA  316 164 NI 480
      Ademir Aparecido Gil 199 167 NI 366
      Antonio Fachina 273 130 NI 403
      Jose Florentino Notario 256 140 NI 396
      Vera Lucia Rodrigues Marques 279 172 NI 451
  CRUZEIRO DO OESTE 228 257 NI 485
  DOURADINA 352 203 NI 555
  ICARAIMA 292 243 NI 535
  IPORA  209 234 NI 443
      Alecio Andreato 203 249 NI 452
      Guido Salvador 163 103 NI 266
      Jose Pelegrini Pangone 214 184 NI 398
  STA CRUZ DE MONTE CASTELO 262 215 NI 477
  UMUARAMA  314 160 NI 474
      Antonio Cesar Pacheco 310 135 NI 445
      Gerson Bortoli 313 132 NI 445
      Joao Alberto Forlan 310 133 NI 443
  MEDIA DO GRUPO 4 282 211 0 493
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 353 129 NI 482
  ARAPONGAS 321 170 NI 491
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 173 173 NI 346
  CAMBE  416 86 NI 502
      Geraldo Gomes 348 110 NI 458
      Ildo Yukio Marubayashi 440 111 NI 551
      Pablo Jesse Mologni 404 75 NI 479
      Valdeci Monteiro 413 87 NI 500
      Valentim Marques de Jesus 410 105 NI 515
  JAGUAPITA 515 62 NI 577
  LUPIONOPOLIS 333 134 NI 467
  PITANGUEIRAS 246 146 NI 392
  ROLANDIA 341 166 NI 507
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 337 107 NI 444
  SABAUDIA 259 146 NI 405
  MEDIA DO GRUPO 5 329 132 0 461
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 268 120 NI 388
  BELA VISTA DO PARAISO 354 111 NI 465
  IBIPORA - RECEBIMENTO 385 124 NI 509
  PRIMEIRO DE MAIO 246 79 NI 325
  RANCHO ALEGRE 279 151 NI 430
  SANTA MARIANA 174 85 NI 259
  SERTANEJA 341 147 NI 488
  SERTANOPOLIS 341 110 NI 451
  WARTA - LONDRINA 361 118 NI 479
  MEDIA DO GRUPO 6 305 116 0 422
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 146 197 NI 343
  CARLOPOLIS 210 83 NI 293
  CONGONHINHAS 267 175 NI 442
  LONDRINA 431 153 NI 584
  SANTA CECILIA DO PAVAO 389 185 NI 574
  SAO JERONIMO DA SERRA 207 124 NI 331
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 144 207 NI 351
  SERRINHA - LONDRINA 391 154 NI 545
  TAMARANA 281 150 NI 431
  MEDIA DO GRUPO 7 274 159 0 433
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 221 134 NI 355
  IEPE - SP 347 130 NI 477
  PALMITAL - SP 336 73 NI 409
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 280 39 NI 319
  MEDIA DO GRUPO 8 296 94 0 390
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ANDRADINA - MS 288 170 NI 458
  MEDIA DO GRUPO 9 288 170 0 458
MEDIA DA COCAMAR 310 145 0 455

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.