WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 21/08/19
ANO DE REFERENCIA: 2019HORA.: 14:06:35


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 147 108 93 35 65 92 53 NI 593
  ATALAIA 165 171 161 35 64 75 36 NI 707
  DR. CAMARGO 104 170 189 64 65 56 38 NI 686
  FLORAI  148 127 179 44 101 114 45 NI 758
      Antonio Rossi 148 128 179 44 101 118 46 NI 764
      Francisco Roberto Barragan 126 105 187 147 95 115 49 NI 824
      Nestor Motta 151 127 180 44 101 114 47 NI 764
      Oswaldo Priuli 103 130 143 45 105 114 48 NI 688
      Reginato Pericles Baggio 137 156 190 50 96 116 51 NI 796
  FLORESTA  104 178 179 97 99 76 51 NI 784
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 20 80 161 27 45 0 35 NI 368
      ANTONIO PEDRINI 5 83 50 18 20 15 46 NI 237
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 74 72 60 25 0 0 28 NI 259
      FLAVIO HARUKI KOBATA 10 114 36 0 0 0 32 NI 192
      FREDERICO PUERTAS XANDER 0 108 57 0 67 0 26 NI 258
      LUIZ TANAMATI 69 194 110 0 53 0 23 NI 449
      SUSSUMO TANABE 17 118 37 0 43 12 26 NI 253
  GUERRA 60 130 88 30 79 161 46 NI 594
  IVATUBA II 126 147 134 72 100 42 42 NI 663
  JUSSARA  208 177 164 30 77 73 29 NI 758
      Antonio Trevizzan 175 151 131 15 73 76 31 NI 652
      Leonel 148 202 226 27 62 89 25 NI 779
      Mauro Guarnieri 141 172 232 8 56 100 27 NI 736
      Shoji Kimura 189 154 231 41 65 57 26 NI 763
  OURIZONA  156 185 184 67 118 86 54 NI 850
      Antoni Picoli Filho 180 144 107 26 47 78 47 NI 629
      Gilberto Favareto 133 170 167 49 49 72 36 NI 676
      Gines Sanches Cavalcanti 138 179 205 63 99 95 34 NI 813
      Luiz Cruz Barandas 227 129 157 20 107 78 33 NI 751
  PAICANDU  108 185 130 40 85 70 40 NI 658
      Ademar/Mauricio 125 80 130 30 55 70 40 NI 530
      Familia Bologuesi 106 155 130 45 90 75 45 NI 646
      Paulo Ferreira Bonfim 63 170 130 45 57 70 45 NI 580
  SANTA ISABEL DO IVAI (434) 138 131 129 13 154 NI NI NI 565
  SAO JORGE DO IVAI  265 186 197 44 86 155 35 NI 968
      Antonio Crepaldi 115 172 105 25 65 65 39 NI 586
      Antonio Crubelati 163 149 192 40 57 130 31 NI 762
      Domingos Angelo Ferrari 178 155 145 25 88 130 36 NI 757
      Eugenio Ossak 196 156 154 35 61 65 37 NI 704
      Sebastiao F Deganuti 162 152 135 35 87 58 28 NI 657
  UNIDADE MARINGA  95 256 161 39 48 88 25 NI 712
      Antonio de Souza Gomes 134 33 67 52 38 162 52 NI 538
      Cleuza Grava 102 85 120 55 5 50 10 NI 427
      Gerson Rodrigueiro 47 123 157 47 61 72 34 NI 541
      Laercio 132 135 131 50 82 161 56 NI 747
      Osvaldo Tezolin 31 156 229 44 107 81 36 NI 684
      Oswaldo Domingues Aquaroni 0 105 53 23 55 130 0 NI 366
      Paulo Sergio Rufato 27 18 0 43 0 7 35 NI 130
  USINA PRES.MADEIRA 166 106 147 47 94 95 44 NI 699
  MEDIA DO GRUPO 1 142 161 153 47 88 91 41 0 714
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 73 175 136 40 93 46 26 NI 589
  JAPURA  122 220 193 38 97 86 37 NI 793
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 60 193 95 20 NI NI NI NI 368
      Durval Craveiro 37 136 50 25 NI NI NI NI 248
      Luiz Carlos Frigo 34 152 87 NI NI NI NI NI 273
      Nelson Simoes 62 137 82 17 NI NI NI NI 298
      Valner Casagrande 40 50 100 25 NI NI NI NI 215
  TAPIRA  123 94 74 12 84 72 21 NI 480
      Celso Aparecido Dario 145 85 66 20 91 114 17 NI 538
      Delicio Beiral Menezes 130 105 74 15 83 70 20 NI 497
      Mauro Palaro 110 91 81 33 95 76 22 NI 508
      Roberto de Castro Cunha 119 92 108 15 72 87 25 NI 518
  TERRA BOA  165 108 134 36 80 64 28 NI 615
      Antonio Carvalho de Oliveira 97 143 180 40 94 75 35 NI 664
  TUNEIRAS DO OESTE  281 165 271 57 182 99 28 NI 1.083
      Aleardo M Neto 281 165 271 53 182 99 28 NI 1.079
      Farinheira Agrocales 281 165 271 57 182 99 28 NI 1.083
      Jose Carlos dos Santos 281 165 271 57 182 99 28 NI 1.083
      Otavio Danti 281 165 271 57 182 99 28 NI 1.083
  MEDIA DO GRUPO 2 153 152 162 37 107 73 28 0 712
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  LOANDA (434) 123 0 112 NI 42 NI NI NI 277
  NOVA ESPERANCA  114 121 148 20 64 82 32 NI 581
      Ailton Alanis 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
  NOVA LONDRINA NI NI NI NI NI 101 57 NI 158
  NOVA LONDRINA (434) 194 147 123 11 71 NI NI NI 546
  PARAISO DO NORTE  71 126 122 10 70 88 29 NI 516
      Joao Antonio Piga 165 101 104 8 63 95 14 NI 550
      Jose Maria Dumont Tadin 58 145 161 18 86 78 23 NI 569
      Jose Roberto Brumatti 53 110 73 6 54 90 53 NI 439
      Noberto Tormena 47 171 68 12 81 82 24 NI 485
      RUBENS ANTONIO PACHECO 35 124 96 0 65 69 32 NI 421
  PARANACITY  120 168 110 48 78 57 NI NI 581
      Claucir Antonio Thomiazi 73 75 101 67 60 NI NI NI 376
      Jairo Augusto Parron 60 90 112 30 63 NI NI NI 355
      Jose Carlos Thomaz 0 0 0 60 81 NI NI NI 141
      Takas Inoue 47 88 110 33 56 NI NI NI 334
  PARANAVAI 138 178 179 22 43 65 43 NI 668
  TERRA RICA NI NI NI NI NI 29 NI NI 29
  TERRA RICA (434) NI 105 114 43 NI NI NI NI 262
  MEDIA DO GRUPO 3 127 121 130 26 61 70 40 0 402
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA 116 133 149 56 136 40 15 NI 645
  CRUZEIRO DO OESTE  125 181 135 72 120 55 32 NI 720
      David Mandotti 122 168 115 50 119 28 12 NI 614
      Luiz Claudio Marcon 121 174 127 52 115 30 12 NI 631
      Paulo Vicente de Almeida 127 176 129 52 117 30 12 NI 643
      Victor Hugo Bortolon 124 173 127 50 116 30 12 NI 632
  DOURADINA 116 134 130 15 100 66 32 NI 593
  ICARAIMA 130 123 103 46 120 33 18 NI 573
  IPORA  70 145 145 87 212 30 20 NI 709
      Alecio Andreato 28 145 99 106 255 20 20 NI 673
      Guido Salvador 65 48 127 100 141 12 22 NI 515
      Jose Pelegrini Pangone 28 50 75 23 105 0 0 NI 281
  QUERENCIA DO NORTE 109 170 81 47 113 93 20 NI 633
  UMUARAMA  102 182 167 62 135 55 28 NI 731
      Antonio Cesar Pacheco 115 120 145 45 122 53 28 NI 628
      Gerson Bortoli 85 155 166 63 130 60 28 NI 687
      Joao Alberto Forlan 100 138 162 38 140 55 30 NI 663
  MEDIA DO GRUPO 4 110 153 130 55 134 53 24 0 658
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 196 233 249 112 109 97 55 NI 1.051
  ARAPONGAS 85 265 206 71 63 NI NI NI 690
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 95 247 216 122 89 119 46 NI 934
  CAMBE  125 154 131 22 125 81 35 NI 673
      Geraldo Gomes 92 100 115 28 95 75 NI NI 505
      Ildo Yukio Marubayashi 139 189 160 35 171 103 NI NI 797
      Pablo Jesse Mologni 135 117 173 25 66 95 NI NI 611
      Valdeci Monteiro 68 180 145 27 98 73 NI NI 591
      Valentim Marques de Jesus 132 120 142 22 135 95 NI NI 646
  CENTENARIO DO SUL 120 137 67 31 45 43 47 NI 490
  JAGUAPITA 102 140 203 35 125 105 96 NI 806
  LUPIONOPOLIS 67 135 68 52 85 18 48 NI 473
  MIRASELVA 106 251 198 34 41 60 93 NI 783
  PITANGUEIRAS 188 75 192 58 95 75 79 NI 762
  PRADO FERREIRA 88 117 129 27 54 57 85 NI 557
  ROLANDIA 176 61 140 77 89 104 60 NI 707
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 197 69 140 33 104 95 91 NI 729
  SABAUDIA 140 122 184 78 105 147 49 NI 825
  MEDIA DO GRUPO 5 130 154 163 58 87 83 65 0 729
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL  NI NI NI NI 86 54 NI NI 140
      DALMO ROBERTO BARZAN NI NI NI NI 72 52 NI NI 124
      RUBENS VERTUAN NI NI NI NI 60 51 NI NI 111
  BELA VISTA DO PARAISO 180 114 222 31 27 59 98 NI 731
  FLORESTOPOLIS 141 252 101 27 48 40 49 NI 658
  IBIPORA - RECEBIMENTO 135 277 142 40 103 116 91 NI 904
  PANEMA NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  PORECATU 167 180 43 25 52 36 32 NI 535
  PRIMEIRO DE MAIO 109 128 10 47 50 36 NI NI 380
  RANCHO ALEGRE 126 211 192 60 46 58 83 NI 776
  SANTA MARIANA 248 198 129 100 90 71 96 NI 932
  SERTANEJA 230 198 145 63 59 37 75 NI 807
  SERTANOPOLIS 12 125 223 35 47 49 91 NI 582
  WARTA - LONDRINA 50 137 135 21 113 75 106 NI 637
  MEDIA DO GRUPO 6 140 182 134 45 66 57 80 0 644
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 91 198 186 35 55 97 60 NI 722
  CARLOPOLIS 84 109 102 126 99 50 103 NI 673
  LONDRINA 191 269 190 40 130 145 74 NI 1.039
  NOVA FATIMA 26 177 152 32 55 83 68 NI 593
  SANTA CECILIA DO PAVAO 76 265 112 35 117 121 43 NI 769
  SAO JERONIMO DA SERRA 102 261 173 63 103 81 50 NI 833
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 74 96 43 40 80 100 35 NI 468
  SERRINHA - LONDRINA 88 185 121 42 110 93 39 NI 678
  TAMARANA 232 298 165 91 89 100 55 NI 1.030
  MEDIA DO GRUPO 7 107 206 138 56 93 97 59 0 756
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 159 128 116 59 57 67 56 NI 642
  IEPE - SP 133 174 182 81 53 55 75 NI 753
  PALMITAL - SP 170 263 140 108 81 50 95 NI 907
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 90 102 52 19 45 31 30 NI 369
  MEDIA DO GRUPO 8 138 167 123 67 59 51 64 0 668
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ANDRADINA - MS 157 177 190 59 37 31 60 NI 711
  MEDIA DO GRUPO 9 157 177 190 59 37 31 60 0 711
MEDIA DA COCAMAR 131 164 145 49 86 75 52 0 665

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.