WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 19/08/17
ANO DE REFERENCIA: 2017HORA.: 19:11:43


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 142 98 163 127 269 132 1 NI 932
  ATALAIA 242 166 160 144 242 96 0 NI 1.050
  DR. CAMARGO 220 202 131 187 263 103 1 NI 1.107
  FLORAI  248 148 191 225 308 168 0 NI 1.288
      Antonio Rossi 248 149 182 225 308 124 5 NI 1.241
      Francisco Roberto Barragan 124 211 142 188 330 119 0 NI 1.114
      Nestor Motta 288 158 201 225 323 128 0 NI 1.323
      Oswaldo Priuli 240 114 179 225 295 49 0 NI 1.102
      Reginato Pericles Baggio 154 234 157 165 374 140 0 NI 1.224
  FLORESTA  238 201 129 179 257 99 0 NI 1.103
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 271 183 55 198 35 113 0 NI 855
      ANTONIO PEDRINI 160 169 61 166 68 102 0 NI 726
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 262 107 0 197 30 104 0 NI 700
      FLAVIO HARUKI KOBATA 117 112 0 162 37 92 0 NI 520
      FREDERICO PUERTAS XANDER 240 180 42 214 30 107 0 NI 813
      LUIZ TANAMATI 172 160 85 186 42 105 0 NI 750
      SUSSUMO TANABE 135 139 22 161 26 75 0 NI 558
  GUERRA 208 117 128 153 230 112 0 NI 948
  IVATUBA II 191 277 118 161 272 90 0 NI 1.109
  JUSSARA  204 113 112 136 271 90 1 NI 927
      Antonio Trevizzan 187 181 86 138 422 98 0 NI 1.112
      Leonel 147 230 70 169 309 101 0 NI 1.026
      Mauro Guarnieri 132 122 105 143 296 128 0 NI 926
      Shoji Kimura 218 232 106 136 272 86 0 NI 1.050
  OURIZONA  204 172 143 207 326 144 0 NI 1.196
      Antoni Picoli Filho 239 189 215 144 321 118 0 NI 1.226
      Gilberto Favareto 110 219 217 160 328 139 0 NI 1.173
      Gines Sanches Cavalcanti 146 214 170 232 233 146 0 NI 1.141
      Luiz Cruz Barandas 285 203 150 156 311 170 0 NI 1.275
  PAICANDU  204 192 120 179 298 135 0 NI 1.128
      Ademar/Mauricio 192 184 128 159 280 129 0 NI 1.072
      Familia Bologuesi 188 206 118 121 21 129 0 NI 783
      Paulo Ferreira Bonfim 163 235 114 183 219 151 0 NI 1.065
  SAO JORGE DO IVAI  242 264 151 221 299 135 0 NI 1.312
      Antonio Crepaldi 152 256 150 237 268 138 0 NI 1.201
      Antonio Crubelati 208 148 102 231 344 140 0 NI 1.173
      Domingos Angelo Ferrari 192 297 89 217 310 140 0 NI 1.245
      Eugenio Ossak 174 206 241 227 358 117 0 NI 1.323
      Sebastiao F Deganuti 187 165 82 178 262 101 0 NI 975
  UNIDADE MARINGA  293 189 100 150 251 77 0 NI 1.060
      ALTAIR BORNIA DE SOUZA 174 85 54 135 260 10 0 NI 718
      Jose Carlos Cazatti 216 180 87 142 295 106 0 NI 1.026
      JOSE GRAVA E CLEUZA GRAVA 192 114 169 143 300 87 0 NI 1.005
      Juvenal Machado 293 180 100 137 247 123 0 NI 1.080
      NIVALDO RAMIM E ANDERSON RAMIM 200 100 125 132 339 109 0 NI 1.005
      OLIVIO BARBIERI 155 35 0 0 0 52 0 NI 242
      Osmar Ramires 166 220 60 149 164 76 0 NI 835
      Osvaldo Domingos Aquaroni 178 90 135 160 271 135 0 NI 969
      PAULO RUFATO 254 188 130 145 245 145 0 NI 1.107
      PEDRO JORGE FRANCA 129 87 97 121 225 79 0 NI 738
      Roberto Cesar da Oliveira 103 85 30 95 196 104 0 NI 613
  USINA PRES.MADEIRA 331 182 190 170 293 100 0 NI 1.266
  MEDIA DO GRUPO 1 228 179 141 172 275 114 0 0 1.110
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 176 197 146 111 354 71 0 NI 1.055
  JAPURA  188 195 204 225 371 150 0 NI 1.333
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 131 117 12 170 330 93 NI NI 853
      Durval Craveiro 167 131 27 78 277 89 NI NI 769
      Luiz Carlos Frigo 114 357 126 194 75 50 NI NI 916
      Nelson Simoes 164 115 106 152 301 111 NI NI 949
      Valner Casagrande 184 79 58 105 30 NI NI NI 456
  TAPIRA  177 194 23 235 264 68 0 NI 961
      Celso Aparecido Dario 264 122 24 200 225 67 0 NI 902
      Delicio Beiral Menezes 169 165 32 220 240 68 0 NI 894
      Mauro Palaro 179 147 10 280 262 87 0 NI 965
      Roberto de Castro Cunha 319 154 25 195 276 60 0 NI 1.029
  TERRA BOA  215 201 88 101 299 117 0 NI 1.021
      Antonio Carvalho de Oliveira 138 131 100 101 327 77 0 NI 874
      Valdir Diosti NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  TUNEIRAS DO OESTE  344 131 204 149 347 140 0 NI 1.315
      Aleardo M Neto 344 128 204 149 347 140 0 NI 1.312
      Farinheira Agrocales 344 131 204 147 347 140 0 NI 1.313
      Jose Carlos dos Santos 344 170 213 159 347 140 0 NI 1.373
      Otavio Danti 344 165 215 152 347 140 0 NI 1.363
  MEDIA DO GRUPO 2 220 184 133 164 327 109 0 0 1.137
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ESPERANCA  190 202 160 102 276 97 10 NI 1.037
      Ailton Alanis 0 70 0 0 0 0 0 NI 70
      Celso Carlos Santos 281 34 38 0 0 0 0 NI 353
      Egidio Cavanaghe 250 34 0 0 251 0 0 NI 535
      Marcos Martinez 0 34 0 0 0 0 0 NI 34
  PARAISO DO NORTE  152 168 116 196 206 192 0 NI 1.030
      Joao Antonio Piga 104 70 197 131 258 96 0 NI 856
      Jose Maria Dumont Tadin 111 77 116 160 218 146 0 NI 828
      Jose Roberto Brumatti 119 123 42 198 209 130 0 NI 821
      Noberto Tormena 132 86 95 170 164 192 0 NI 839
      RUBENS ANTONIO PACHECO 118 49 145 214 197 120 0 NI 843
  PARANACITY  105 204 194 166 181 110 0 NI 960
      Claucir Antonio Thomiazi 58 50 0 81 161 0 0 NI 350
      Jairo Augusto Parron 0 0 30 85 210 60 0 NI 385
      Jose Carlos Thomaz 80 131 36 96 183 50 0 NI 576
      Takas Inoue 197 188 80 115 230 70 0 NI 880
  PARANAVAI  152 227 218 172 277 168 0 NI 1.214
      FAZENDA YPIRANGA 137 227 213 169 277 161 0 NI 1.184
  MEDIA DO GRUPO 3 150 200 172 159 235 142 3 0 1.060
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA  131 270 145 175 166 50 0 NI 937
      Ademir Aparecido Gil 10 15 120 115 157 28 0 NI 445
      Antonio Fachina 33 10 105 115 149 25 0 NI 437
      Jose Florentino Notario 10 20 95 115 151 26 0 NI 417
      Vera Lucia Rodrigues Marques 10 15 120 110 174 30 0 NI 459
  CRUZEIRO DO OESTE  208 124 98 155 232 55 0 NI 872
      Paulo Vicente de Almeida NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  DOURADINA 146 198 88 214 224 79 3 NI 952
  ICARAIMA 84 228 172 234 208 88 0 NI 1.014
  IPORA  101 208 220 200 225 55 0 NI 1.009
      Alecio Andreato 75 128 122 199 208 65 0 NI 797
      Guido Salvador 84 205 237 270 206 50 0 NI 1.052
      Jose Pelegrini Pangone 81 145 98 202 174 54 0 NI 754
      Nardeli Vceli 87 140 104 204 179 43 0 NI 757
  STA CRUZ DE MONTE CASTELO 152 161 79 204 82 238 0 NI 916
  UMUARAMA  105 357 120 130 269 72 4 NI 1.057
      Antonio Cesar Pacheco 111 179 87 77 257 60 1 NI 772
      Gerson Bortoli 145 409 110 95 998 81 1 NI 1.839
      Joao Alberto Forlan 113 197 84 76 250 72 1 NI 793
  MEDIA DO GRUPO 4 132 221 132 187 201 91 1 0 965
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 253 137 204 164 329 129 0 NI 1.216
  ARAPONGAS 174 97 130 135 227 105 0 NI 868
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 247 144 125 172 291 121 0 NI 1.100
  CAMBE  279 121 98 140 240 94 0 NI 972
      Geraldo Gomes 298 145 144 191 275 155 0 NI 1.208
      Ildo Yukio Marubayashi 278 181 110 177 262 155 0 NI 1.163
      Pablo Jesse Mologni 229 148 119 118 285 88 0 NI 987
      Valdeci Monteiro 266 133 69 125 285 148 0 NI 1.026
      Valentim Marques de Jesus 271 105 87 142 223 108 0 NI 936
  JAGUAPITA 150 53 182 154 203 136 2 NI 880
  LUPIONOPOLIS 133 86 107 83 242 66 0 NI 717
  PITANGUEIRAS 222 86 123 162 261 124 0 NI 978
  ROLANDIA 203 116 102 138 281 132 0 NI 972
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 274 69 123 104 251 125 0 NI 946
  SABAUDIA 160 122 126 161 243 109 0 NI 921
  MEDIA DO GRUPO 5 210 103 132 141 257 114 0 0 957
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 228 102 55 59 195 102 1 NI 742
  BELA VISTA DO PARAISO 120 108 87 118 210 191 0 NI 834
  IBIPORA - RECEBIMENTO 301 109 110 104 256 102 0 NI 982
  PRIMEIRO DE MAIO 180 83 164 61 243 119 0 NI 850
  RANCHO ALEGRE 331 125 181 100 201 119 0 NI 1.057
  SANTA MARIANA 156 174 118 66 231 174 0 NI 919
  SERTANEJA 234 165 141 83 209 124 0 NI 956
  SERTANOPOLIS 167 149 131 98 160 147 4 NI 856
  WARTA - LONDRINA 368 90 140 160 215 80 0 NI 1.053
  MEDIA DO GRUPO 6 232 123 125 94 213 129 1 0 917
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 263 10 81 102 194 71 0 NI 721
  CARLOPOLIS 339 162 84 74 260 180 NI NI 1.099
  CONGONHINHAS 167 201 143 91 314 184 0 NI 1.100
  LONDRINA 211 125 132 120 260 95 0 NI 943
  SANTA CECILIA DO PAVAO 166 133 81 199 285 170 0 NI 1.034
  SAO JERONIMO DA SERRA 234 144 44 162 268 160 2 NI 1.014
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 178 162 102 107 287 107 0 NI 943
  SERRINHA - LONDRINA 264 161 75 131 250 122 0 NI 1.003
  TAMARANA 296 103 102 120 290 175 0 NI 1.086
  MEDIA DO GRUPO 7 235 133 94 123 268 140 0 0 994
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 169 138 112 55 330 93 0 NI 897
  IEPE - SP 251 55 249 32 269 98 0 NI 954
  PALMITAL - SP 297 165 221 128 218 139 0 NI 1.168
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 413 63 42 29 156 36 0 NI 739
  MEDIA DO GRUPO 8 283 105 156 61 243 92 0 0 940
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ANDRADINA - MS 233 154 195 149 220 99 0 NI 1.050
  MEDIA DO GRUPO 9 233 154 195 149 220 99 0 0 1.050
MEDIA DA COCAMAR 214 153 133 141 252 117 0 0 1.011

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.