WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 30/04/17
ANO DE REFERENCIA: 2017HORA.: 17:41:42


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 142 98 163 NI 403
  ATALAIA 242 166 160 NI 568
  DR. CAMARGO 220 202 131 NI 553
  FLORAI  248 148 191 NI 587
      Antonio Rossi 248 149 182 NI 579
      Francisco Roberto Barragan 124 211 142 NI 477
      Nestor Motta 288 158 201 NI 647
      Oswaldo Priuli 240 114 179 NI 533
      Reginato Pericles Baggio 154 234 157 NI 545
  FLORESTA  238 201 129 NI 568
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 271 183 55 NI 509
      ANTONIO PEDRINI 160 169 61 NI 390
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 262 107 0 NI 369
      FLAVIO HARUKI KOBATA 117 112 0 NI 229
      FREDERICO PUERTAS XANDER 240 180 42 NI 462
      LUIZ TANAMATI 172 160 85 NI 417
      SUSSUMO TANABE 135 139 22 NI 296
  GUERRA 208 117 128 NI 453
  IVATUBA II 191 277 118 NI 586
  JUSSARA  204 113 112 NI 429
      Antonio Trevizzan 187 181 86 NI 454
      Leonel 147 230 70 NI 447
      Mauro Guarnieri 132 122 105 NI 359
      Shoji Kimura 218 232 106 NI 556
  OURIZONA  204 172 143 NI 519
      Antoni Picoli Filho 239 189 215 NI 643
      Gilberto Favareto 110 219 217 NI 546
      Gines Sanches Cavalcanti 146 214 170 NI 530
      Luiz Cruz Barandas 285 203 150 NI 638
  PAICANDU  204 192 120 NI 516
      Ademar/Mauricio 192 184 128 NI 504
      Familia Bologuesi 188 206 118 NI 512
      Paulo Ferreira Bonfim 163 235 114 NI 512
  SAO JORGE DO IVAI  242 264 151 NI 657
      Antonio Crepaldi 152 256 150 NI 558
      Antonio Crubelati 208 148 102 NI 458
      Domingos Angelo Ferrari 192 297 89 NI 578
      Eugenio Ossak 174 206 241 NI 621
      Sebastiao F Deganuti 187 165 82 NI 434
  UNIDADE MARINGA  293 189 100 NI 582
      ALTAIR BORNIA DE SOUZA 174 85 54 NI 313
      Jose Carlos Cazatti 216 180 87 NI 483
      Jose Geraldo Pavezi 155 35 0 NI 190
      JOSE GRAVA E CLEUZA GRAVA 192 114 169 NI 475
      Juvenal Machado 293 180 100 NI 573
      NIVALDO RAMIM E ANDERSON RAMIM 200 100 125 NI 425
      Osmar Ramires 166 220 60 NI 446
      Osvaldo Domingos Aquaroni 178 90 135 NI 403
      PAULO RUFATO 254 188 130 NI 572
      PEDRO JORGE FRANCA 129 87 97 NI 313
      Roberto Cesar da Oliveira 103 85 30 NI 218
  USINA PRES.MADEIRA 331 182 190 NI 703
  MEDIA DO GRUPO 1 228 179 141 0 548
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 176 197 146 NI 519
  JAPURA  188 195 204 NI 587
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 131 117 12 NI 260
      Durval Craveiro 167 131 27 NI 325
      Luiz Carlos Frigo 114 357 126 NI 597
      Nelson Simoes 164 115 106 NI 385
      Valner Casagrande 184 79 58 NI 321
  TAPIRA  177 194 23 NI 394
      Celso Aparecido Dario 264 122 24 NI 410
      Delicio Beiral Menezes 169 165 32 NI 366
      Mauro Palaro 179 147 10 NI 336
      Roberto de Castro Cunha 319 154 25 NI 498
  TERRA BOA  215 201 88 NI 504
      Antonio Carvalho de Oliveira 138 131 100 NI 369
      Valdir Diosti NI NI NI NI NI
  TUNEIRAS DO OESTE  344 131 204 NI 679
      Aleardo M Neto 344 128 204 NI 676
      Farinheira Agrocales 344 131 204 NI 679
      Jose Carlos dos Santos 344 170 213 NI 727
      Otavio Danti 344 165 215 NI 724
  MEDIA DO GRUPO 2 220 184 133 0 537
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ESPERANCA  190 202 160 NI 552
      Ailton Alanis 0 70 0 NI 70
      Celso Carlos Santos 281 34 38 NI 353
      Egidio Cavanaghe 250 34 0 NI 284
      Marcos Martinez 0 34 0 NI 34
  PARAISO DO NORTE  152 168 116 NI 436
      Joao Antonio Piga 104 70 197 NI 371
      Jose Maria Dumont Tadin 111 77 116 NI 304
      Jose Roberto Brumatti 119 123 42 NI 284
      Noberto Tormena 132 86 95 NI 313
      RUBENS ANTONIO PACHECO 118 49 145 NI 312
  PARANACITY  105 204 194 NI 503
      Claucir Antonio Thomiazi 58 50 0 NI 108
      Jairo Augusto Parron 0 0 30 NI 30
      Jose Carlos Thomaz 80 131 36 NI 247
      Takas Inoue 197 188 80 NI 465
  PARANAVAI  152 227 218 NI 597
      FAZENDA YPIRANGA 137 227 213 NI 577
  MEDIA DO GRUPO 3 150 200 172 0 522
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA  131 270 145 NI 546
      Ademir Aparecido Gil 10 15 120 NI 145
      Antonio Fachina 33 10 105 NI 148
      Jose Florentino Notario 10 20 95 NI 125
      Vera Lucia Rodrigues Marques 10 15 120 NI 145
  CRUZEIRO DO OESTE  208 124 98 NI 430
      Paulo Vicente de Almeida NI NI NI NI NI
  DOURADINA 146 198 88 NI 432
  ICARAIMA 84 228 172 NI 484
  IPORA  101 208 220 NI 529
      Alecio Andreato 75 128 122 NI 325
      Guido Salvador 84 205 237 NI 526
      Jose Pelegrini Pangone 81 145 98 NI 324
      Nardeli Vceli 87 140 104 NI 331
  STA CRUZ DE MONTE CASTELO 152 161 79 NI 392
  UMUARAMA  105 357 120 NI 582
      Antonio Cesar Pacheco 111 179 87 NI 377
      Gerson Bortoli 145 409 110 NI 664
      Joao Alberto Forlan 113 197 84 NI 394
  MEDIA DO GRUPO 4 132 221 132 0 485
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 253 137 204 NI 594
  ARAPONGAS 174 97 130 135 536
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 247 144 125 NI 516
  CAMBE  279 121 98 NI 498
      Geraldo Gomes 298 145 144 NI 587
      Ildo Yukio Marubayashi 278 181 110 NI 569
      Pablo Jesse Mologni 229 148 119 NI 496
      Valdeci Monteiro 266 133 69 NI 468
      Valentim Marques de Jesus 271 105 87 NI 463
  JAGUAPITA 150 53 182 NI 385
  LUPIONOPOLIS 133 86 107 NI 326
  PITANGUEIRAS 222 86 123 NI 431
  ROLANDIA 203 116 102 NI 421
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 274 69 123 NI 466
  SABAUDIA 160 122 126 NI 408
  MEDIA DO GRUPO 5 210 103 132 135 458
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 228 102 55 NI 385
  BELA VISTA DO PARAISO 120 108 87 NI 315
  IBIPORA - RECEBIMENTO 301 109 110 NI 520
  PRIMEIRO DE MAIO 180 83 164 NI 427
  RANCHO ALEGRE 331 125 181 NI 637
  SANTA MARIANA 156 174 118 NI 448
  SERTANEJA 234 165 141 NI 540
  SERTANOPOLIS 167 149 131 NI 447
  WARTA - LONDRINA 368 90 140 NI 598
  MEDIA DO GRUPO 6 232 123 125 0 480
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 263 10 81 NI 354
  CARLOPOLIS 339 162 84 NI 585
  CONGONHINHAS 167 201 143 NI 511
  LONDRINA 211 125 132 NI 468
  SANTA CECILIA DO PAVAO 166 133 81 NI 380
  SAO JERONIMO DA SERRA 234 144 44 NI 422
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 178 162 102 NI 442
  SERRINHA - LONDRINA 264 161 75 NI 500
  TAMARANA 296 103 102 NI 501
  MEDIA DO GRUPO 7 235 133 94 0 463
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 169 138 112 NI 419
  IEPE - SP 251 55 249 NI 555
  PALMITAL - SP 297 165 221 NI 683
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 413 63 42 NI 518
  MEDIA DO GRUPO 8 283 105 156 0 544
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ANDRADINA - MS 233 154 195 NI 582
  MEDIA DO GRUPO 9 233 154 195 0 582
MEDIA DA COCAMAR 214 153 133 135 502

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.